Jag talar svenska
flag arrow Jag vill lära mig finska

Finska Finska

Finska är något av ett ett språkligt mysterium i Europa, distinkt skilt från de flesta andra europeiska språk. Till skillnad från de romanska, germanska eller slaviska språkfamiljerna som dominerar det europeiska språklandskapet, är finska medlem i den finsk-ugriska gruppen, nära besläktad med estniska och på längre avstånd till ungerska.

Denna unika härkomst innebär att finskan inte har mycket gemensamt med de indoeuropeiska språken som omger den. Dess ordförråd, grammatik och fonetik speglar inte sina europeiska grannar, vilket gör det till en sorts språklig ö. För den som lär sig språket presenterar detta en fängslande utmaning; att fördjupa sig i finskan är inte bara att lära sig ett nytt språk utan att utforska ett helt annorlunda språkligt paradigm, att reda ut ett system av ljud och syntax som erbjuder ett nytt perspektiv på hur språk kan strukturera tanke och kultur.
Ekvis.com gör språkinlärning till ett nöje! Genom roliga onlinespel introduceras du till det grundläggande ordförrådet i många olika språk, från spanska och koreanska till ryska och många fler. Medan du njuter av spelen lär du dig nya ord och får en smak av varje språks unika skönhet. Börja din resa med grunderna på Ekvis!

Denna webbplats kräver ingen registrering, och alla spel är tillgängliga utan kostnad.

Facebook X / Twitter Discord
About Ekvis | Privacy Policy
Copyright 2024 Marianne Wartoft AB