Fler spel


Ordförrådsspel

Ekvis.com gör språkinlärning till ett nöje! Genom roliga onlinespel introduceras du till det grundläggande ordförrådet i många olika språk, från spanska och koreanska till ryska och många fler. Medan du njuter av spelen lär du dig nya ord och får en smak av varje språks unika skönhet. Börja din resa med grunderna på Ekvis!

Denna webbplats kräver ingen registrering, och alla spel är tillgängliga utan kostnad.

By using this site, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and improve marketing.
Facebook X / Twitter Discord
About Ekvis | Privacy Policy
Copyright 2023 Marianne Wartoft AB