Jag talar svenska
flag arrow Jag vill lära mig isländska

Isländska Isländska

Isländska är ett enastående språk med djupa rötter som sträcker sig tillbaka till gammalnordiska, vikingarnas språk. Trots århundradens förlopp och påverkan från modern teknik och media, har isländska förändrats anmärkningsvärt lite från sin forntida form. Faktum är att islänningar idag fortfarande kan läsa och förstå klassiska gammalnordiska sagor utan större svårigheter, ett bevis på språkets beständighet.

En annan intressant aspekt av isländska är dess uppfinningsrika tillvägagångssätt för att skapa ny terminologi. Istället för att låna ord från andra språk, skapar Island ofta nya sammansatta ord eller återanvänder gamla termer. Till exempel är det isländska ordet för 'dator' 'tölva,' som kombinerar orden för 'nummer' och 'sierska' eller 'profetissa.' Denna unika språkliga utveckling, kombinerat med Islands rika litterära tradition, gör isländska till ett fängslande ämne för språkentusiaster.
Ekvis.com gör språkinlärning till ett nöje! Genom roliga onlinespel introduceras du till det grundläggande ordförrådet i många olika språk, från spanska och koreanska till ryska och många fler. Medan du njuter av spelen lär du dig nya ord och får en smak av varje språks unika skönhet. Börja din resa med grunderna på Ekvis!

Denna webbplats kräver ingen registrering, och alla spel är tillgängliga utan kostnad.

Facebook X / Twitter Discord
About Ekvis | Privacy Policy
Copyright 2024 Marianne Wartoft AB