Jag talar svenska
flag arrow Jag vill lära mig nederländska

Nederländska Nederländska

Nederländska har sina rötter i de lågfrankiska dialekterna av gammalfrankiska, som talades under tidig medeltid längs Nordhavskusten i det som nu är Nederländerna, Belgien och norra Frankrike. Språket har genomgått betydande förändringar över århundradena och utvecklats till ett distinkt språk redan under 1200-talet.

Under den nederländska guldåldern, en period av stor kulturell, vetenskaplig och ekonomisk tillväxt under 1600-talet, spelade nederländska en avgörande roll. Språkets räckvidd utvidgades kraftigt på grund av Nederländernas maritima och koloniala aktiviteter under denna era, vilket ledde till skapandet av flera dotter-språk, inklusive afrikaans i Sydafrika.

En unik egenskap hos nederländska är dess gutturala G-ljud, vilket är ganska utmärkande bland germanska språk. Nederländska har också absorberat ord från franska, hebreiska och indonesiska på grund av historisk handel och migration. Dessutom är nederländska känt för sina sammansatta ord, som skapar nya betydelser genom att kombinera befintliga ord, vilket bidrar till dess lexikala kreativitet. Nederländskans framstående litterära bidrag, från medeltida episk poesi till moderna författare som Harry Mulisch och Cees Nooteboom, gör nederländska till ett språk rikt på historia och kultur.
Ekvis.com gör språkinlärning till ett nöje! Genom roliga onlinespel introduceras du till det grundläggande ordförrådet i många olika språk, från spanska och koreanska till ryska och många fler. Medan du njuter av spelen lär du dig nya ord och får en smak av varje språks unika skönhet. Börja din resa med grunderna på Ekvis!

Denna webbplats kräver ingen registrering, och alla spel är tillgängliga utan kostnad.

Facebook X / Twitter Discord
About Ekvis | Privacy Policy
Copyright 2024 Marianne Wartoft AB